► 

Gospodarka odpadami

Z myślą o ochronie środowiska MODRA zagospodarowała wszystkie odpady powstające podczas procesów produkcyjnych. Z części odpadów jest produkowane paliwo opałowe natomiast pozostałe odpady przekazywane są do dalszej utylizacji.

Logo MODRA ŚREM - modele odlewnicze

ul. Wiosenna 7, 63-100 Śrem, tel. 61 625 69 42, fax: 61 625 69 43

Copyright © 2013 MODRA ŚREM. Wszystkie prawa zastrzeżone.