► OfertaModele metalowe

Modele metalowe

Zespoły modelowe z metalu wykonywane są z żeliwa , stali oraz aluminium. Komplety metalowe przeznaczone są do produkcji wielkoseryjnej, wyłącznie na formowanie maszynowe DISAMATIC, HANSBERG, Künkel-Wagner, Hunter, FKT oraz inne.

Model metalowyMODRA stosuje klasy jakości zgodne z normą PN-EN 12890:2002:

  • Klasa M1 - modele o wysokich wymaganiach jakościowych, do wielkoseryjnej produkcji na formowanie maszynowe, przystosowane do pracy pod wysokimi naciskami oraz wysoką temperaturą. Zgodnie z tą normą, modele przeznaczone są do formowania w ilościach do ponad 100000 zaformowań.

  • Klasa K2 - modele o wysokich wymaganiach jakościowych, do wielkoseryjnej produkcji na formowanie maszynowe, przystosowane do pracy pod wysokimi naciskami oraz wysoką temperaturą. Zgodnie z tą normą, modele przeznaczone są do formowania w ilościach od 3000 do 10000 zaformowań.

Logo MODRA ŚREM - modele odlewnicze

ul. Wiosenna 7, 63-100 Śrem, tel. 61 625 69 42, fax: 61 625 69 43

Copyright © 2013 MODRA ŚREM. Wszystkie prawa zastrzeżone.