► OfertaTechnologia odlewnicza

Technologia odlewnicza

Oferujemy pomoc w opracowaniu technologii odlewniczej. Opracowaną technologię odlewania przesyłamy do akceptacji do klienta lub/i do wykonawcy odlewów.

Klient otrzymuje bryłę 3D odlewu z naniesionymi naddatkami obróbczymi i pochyleniami odlewniczymi do akceptacji. Opracowanie technologiczne uzganiamy z wykonawcą odlewów.

Wykonawca odlewów otrzymuje kompletne złożenie zespołu modelowego przed rozpoczęciem wykonania.

Technologię odlewniczą przygotowujemy w formie geometrii przestrzennej 3D lub rysunku płaskiego 2D.
Kompletną dokumentację wykonujemy w oparciu o dostarczone bryły 3D, rysunek płaski 2D, szkice czy też odlewy wzorcowe.

Dokumentacja jest dopstępna w dowlonych rozszerzeniach, np.:

  • 2D - .pdf, .dxf, .dwg, .drw

  • 3D - .stp, .igs, .x_t, .prt
     

Logo MODRA ŚREM - modele odlewnicze

ul. Wiosenna 7, 63-100 Śrem, tel. 61 625 69 42, fax: 61 625 69 43

Copyright © 2013 MODRA ŚREM. Wszystkie prawa zastrzeżone.